คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ

เนื้อหาประกอบไปด้วย ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ หลักการจัดการ,การผลิต,การตลาด,การเงิน,การบัญชี หลักเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยแนวข้อสอบ และรายละเอียดหลักสูตร MBA
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
165
Coin
165
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ