คู่มือเก็งข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี

เจาะข้อสอบตรงตามแนว มากกว่า 1,500 ข้อพร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียด ออกใหม่ปี 2562 ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป ด้านวิชาคำนวณ ด้านเหตุผล วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ