คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ออกใหม่
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้าราชการ พ.ศ. 2551 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ

หนังสือที่คุณน่าจะสนใจ