คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ออกใหม่
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2556 ฯลฯ
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ