คู่มือสอบผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่บัญชี กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) หลักการบัญชีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ