พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม

เหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดตอนหนึ่งในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ เป็นก้าวแรกที่ก้าวข้ามจากโลกเก่าสู่โลกใหม่ ภาพเก่าที่รวบรวมไว้นี้จึงเป็นภาพในแง่มุมต่าง ๆ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
209
Coin
209
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ