คู่มือสอบพนักงานการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลักสูตรการสอบ วิชาคณิตศาสตร์-วิชาภาษาไทย ประวัติกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2553 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ