สอบเข้า ป.1 ชุด แบบฝึกคณิตศาสตร์

รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับใช้ในการสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหา
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
45
Coin
45
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
45
Coin
45
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ