เขียนแบบเครื่องกล Mechanical Drawing

เน้นการเขียนแบบเทคนิคตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบเทคนิคของงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ฯลฯ
Ebook
ลด 5%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
169
161
Coin
169
161
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 5%

หนังสือแนะนำ