ห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library)

การบริหารจัดการ และการนำ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และ "ระบบคอมพิวเตอร์" มาใช้ใน "ห้องสมุดยุคใหม่" อย่างมีประสิทธิภาพ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
170
Coin
170
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
4 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ