คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ