คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจและการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงาน และโครงการการติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ ฯลฯ
Ebook
2 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
490
Coin
490
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ