การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 2

"หนังสือ “การหาค่าที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ถือเป็นเรื่องที่ตรงต่อยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นสังคมฐานความรู้ การแก้ปัญหาและพัฒนา ควรมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ"
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
525
Coin
525
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
2 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
525
Coin
525
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ