คู่มือสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ประกอบด้วย แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ