คู่มือสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านการคลัง ด้านเศรษฐมิติ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ