การประเมินทางประสาทสัมผัส

แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
350
Coin
350
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ