คู่มือและแนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สถิติ (Statistics)

มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายทั่วไปของสถิติ เช่น สถิติพรรณนา วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง การประมาณค่าเชิงสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
195
Coin
195
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
195
Coin
195
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ