สรุปหลักคิดพิชิตสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ มั่นใจเต็ม 100 ฉบับสมบูรณ์

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ ด้วยแนวข้อสอบที่จำลองจากสนามสอบจริง ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาสามัญที่ใช้สอบ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (ฉบับปรับปรุง2560)
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
275
Coin
275
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ