การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
229
Coin
229
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
229
Coin
229
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ