แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.4

แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นี้ ประกอบด้วยเรื่องอัลกิริทึม การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบ และการเขียนโปรแกรม
Ebook
ลด 18%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
29
24
Coin
29
24
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 18%

หนังสือแนะนำ