หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.5

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
59
Coin
59
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ