การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สวัสดิการแรงงาน และการประยุกต์ใช้สังคมสงเคราะห์ในอุตสาหกรรม

นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2504 การพัฒนาอุตสาหกรรมถูกกำหนดให้เป็นทิศทางสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดทิศทางนี้ก่อให้เกิดผลดีในแง่ตัวเลขการเติบโต
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
220
Coin
220
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
220
Coin
220
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ