พินิจเพลงไทย เล่ม 1

พินิจเพลงไทย เล่ม 1 นี้ เกิดจากความสงสัยใคร่รู้ของผู้เขียนเกี่ยวกับ “เท่า” ในเพลงไทย ซึ่งไม่มีการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก และรวบรวมขึ้นเป็นตำรา ทางวิชาการ แต่เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
110
Coin
110
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
110
Coin
110
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ