เทอร์โมไดนามิกส์ : Thermodynamics

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมทุกสาขา รวมถึงนักศึกษาในระดับ ปวส. ที่เรียนวิชาเทอร์โมไดนามิกส์เป็นวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับ สามารถใช้เป็นตำราอ้างอิงเพื่อศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้ประกอบการเรียนควบคู่ไปกับตำราจากต่างประเทศ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
319
Coin
319
เขียนโดย :
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
3 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ