งานเชื่อมโลหะ 1 ภาคทฤษฎี

ประกอบด้วย ประวัติการเชื่อมโลหะ กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ และกระบวนการเชื่อมก๊าซด้วยออกซิ-อะเซติลีน โดยในบทเรียนทุกบทจะมีคำศัพท์
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
80
Coin
80
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
80
Coin
80
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ