คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

ประกอบด้วย การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
270
Coin
270
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
270
Coin
270
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ