หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๑ นี้ ประกอบด้วยบทเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำฎนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
59
Coin
59
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ