พุทธศิลป์คำกลอน ๒ สิริมา

‘พุทธศิลป์คำกลอน ๒’ เล่มนี้ คือการเอาชาดกและพุทธประวัติ บางตอนมาเขียนใหม่ในรูปแบบนิทานกลอนหรือนิยายกลอน ตามแนว ที่ผู้เขียนถนัด ประกอบด้วยพุทธประวัติ ๒ เรื่อง และชาดก ๑ เรื่อง ความยาวรวม ๓๑๗ บทกลอน สิริมา(หญิงงามเมืองผู้เลื่องชื่อแห่งกรุงราชคฤห์) หญิงงามเมืองที่สวยงามที่สุด ผู้เป็นน้องสาวท่านหมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และซากสังขารของนางเมื่อตายแล้วยังประโยชน์ให้คนจำนวนมากบรรลุธรรมตามไปด้วย ภิกษุกตัญญูแห่งกรุงสาวัตถี เรื่องราวของกุลบุตรในตระกูลเศรษฐี ผู้หนึ่งแห่งนครสาวัตถี ผู้ออกบวชเข้าสู่วิถีธรรม หากชะตาชีวิตผกผัน เมื่อพ่อแม่ของตนจากเศรษฐีกลายเป็นคนยากไร้ออกเร่ร่อนขอทาน ท่านจึงต้องกลับมาอยู่ดูแลบุพการีทั้งสองขณะดำรงตนในเพศบรรพชิต และ ในที่สุดท่านเองก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เศรษฐีจากหนูตาย(จุลลกเศรษฐีชาดก) เรื่องราวในอดีตชาติ ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหนึ่ง เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีปัญญา จากซากหนูตายเพียงหนึ่งตัวเมื่อผู้มีปัญญาคิดใคร่ครวญในทางที่ชอบแล้วย่อมนำไปใช้สร้างตนจากคนยากกลายเป็น ผู้มั่งมีได้ในที่สุด
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
35
Coin
35
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
35
Coin
35
บทนำ
-
Ebook