พุทธศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย

“พุทธศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย” ถือเป็นการรวบรวมงานศึกษาที่เห็นถึงชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคม โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ดาวน์โหลด
1 ครั้ง
อ่านแล้ว
2 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ