เจาะข้อสอบปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส

ประกอบด้วย วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และงานของ ธ.ก.ส.
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
200
Coin
200
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ