คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าต่างประเทศ

ประกอบด้วย ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า การตลาดฯ
เขียนโดย :
-
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-

หนังสือแนะนำ