คู่มือสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
260
Coin
260
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
260
Coin
260
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ