คู่มือสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ