คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากร กรมศุลกากร

ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร และกฎหมายศุลกากร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน และอีกมากมาย
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
240
Coin
240
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ