คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

ประกอบด้วย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2553 เฉพาะหมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด 10 พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
260
Coin
260
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ