คู่มือสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เจาะเนื้อหา พรบ และข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
บทนำ
-

หนังสือแนะนำ