คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
270
Coin
270
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ