ลุ่มเจ้าพระยา

ผลกระทบทางชีวิตวัฒนธรรมของคนที่อยู่ กับแม่น้ำสายใหญ่ราวเส้นเลือดของพื้นที่แอ่งท่ีราบภาคกลางที่เรียกว่า “ลุ่มเจ้าพระยา”โดยเฉพาะการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ