การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ภาคปฏิบัติ

พบกับ 6 ขั้นตอน "I-N-V-E-S-T" ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ