คู่มือเรียนโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ PowerPoint 2010

อธิบายการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่ชัดเจนเข้าใจง่าย อธิบายคำสั่ง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่บทเรียน และลงมือปฏิบัติตามได้ทันที
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
89
Coin
89
เขียนโดย :
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
89
Coin
89
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ