ความน่าจะเป็นและสถิติ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)

ความหมายของสถิติและการจำแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์เรื่องฺฮิสโตแกรม แนวความคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น...
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
130
Coin
130
แปลโดย :
-
Tags :
-
ISBN :
-
แชร์ :
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
130
Coin
130
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ