คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 อนุสัญญาว่าด้วยวิทธิเด็ก ฯลฯ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
280
Coin
280
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ

หนังสือที่คุณน่าจะสนใจ