คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฯลฯ และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
280
Coin
280
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
280
Coin
280
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ

หนังสือที่คุณน่าจะสนใจ