เรียนลัดการตลาด MBA Havard

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและข้อมูลเชิงลึก โดยเนื้อหาทั้งหมดได้รับการจัดระบบตามหลักสูตรการตลาดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท MBA ของ Havard Business School
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
280
Coin
280
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ