พูดเป็น ชีวิตเปลี่ยน

งานเขียน How to เกี่ยวกับวิธีพูดในลักษณะต่างๆ ที่ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ตัวผู้พูด และทำให้ผู้ฟังหรือรู้สึกดี อันจะทำให้การอยู่ร่วมพบปะสังสรรค์กันเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเอง
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
2 ครั้ง
0 / 5 คะแนน (0 รีวิว)
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ