คู่มือปลูกผัก ปลูกเองได้-ง่ายนิดเดียว

วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นมานับบ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ การฝ่าฟันวิกฤติในยุคที่มีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิค-2019 เช่นในปี 2563 นี้ ได้ส่งผลกระทบไปสู่ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศและทั่วโลก การประหยัดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ อาจมีได้หลากหลายแนวทาง ดังนั้น การปลูกผักสวนครัว จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวในเรื่องของอาหารการกิน ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเพลิดเพลินใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ มีความสุข และได้ใช้เวลาว่างร่วมกันให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีค่ายิ่ง
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
149
Coin
149
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook