คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่องใหม่
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
260
Coin
260
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
260
Coin
260
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ