เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษารวมทั้งบุคคล ทั่วไปที่สนใจจะศึกษาเศรษฐศาสตร์เพื่อทำความ เข้าใจในแนวคิดหรือหลักการ ก่อนนำไปประ ยุกต์ใช้ ในการลงทุนพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้อง กับงานออกแบบ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
140
Coin
140
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
140
Coin
140
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ