เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั้วไป ด้านวิชาคำนวณ ด้านเหตุผล, วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา, วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ ฯลฯ
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
250
Coin
250
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
1 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook

หนังสือแนะนำ