สุดยอดนวัตกรรมใหม่ สู่...AEC

รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย โดยการประดิษฐ์คิดค้นจาก คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย รวมไปถึงนิสิต นักศึกษา ไว้ในเล่มนี้
Ebook
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
116
Coin
116
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
Digital Books ซื้อ
Digital Books เช่า
ซื้อทั้งเรื่อง
Ebook1 เล่มจบ
ราคา (฿)
116
Coin
116
บทนำ
-
Ebook