การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

หนังสือเรื่อง “การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น (Local Public Administration)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
Ebook
ลด 15%
1 เล่ม ᛫ จบ
ราคา (฿)
330
281
Coin
330
281
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
ทดลองอ่านฟรี :
บทนำ
-
Ebook
ลด 15%

หนังสือแนะนำ